Máy chiếu tương tác thông minh

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Máy chiếu tương tác thông minh là giải pháp trình chiếu tiên tiến và hiện đại.

Ngoài việc trình chiếu, người dùng sẽ tương tác được với hình ảnh trên màn chiếu, hoặc bề mặt hình ảnh đang chiếu trên bảng đen, hoặc tường nhà