Tuyển dụng

  • Tuyển nhân viên kỹ thuật

    Tuyển nhân viên kỹ thuật

    Công Ty Trần Đức - 10/10/2020

    Tuyển nhân viên kỹ thuật phỏng vấn và đi làm ngay khi trúng tuyển Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Trần Đức, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện, điện tử, thiết bị nghe nhìn, thiết bị hiển thị, thiết bi giáo dục, thiết bị kỹ thuật số,… và các loại dịch vụ...